FIBOX Make Difficult Easy

Ruiskupuristusmuotit on usein valmistettu kahdesta yhteensovitetusta osasta. Muotinvalmistuksen kannalta ratkaisu on edullinen ja yksinkertainen. Se ei kuitenkaan tarjoa valmistusteknisesti vaihtoehtoja muotissa asiakkaistetun kotelon puristamiseen. Fibox käyttää neljään osaan jaettua muottia. Siinä kutakin tuotteen neljästä sivusta voi muokata tekemällä muottiin asiakkaan vaatimuksia vastaava uusi vaihdettava kiila. Näin esimerkiksi laippa-aihion lisääminen yhdelle sivulle jo muotissa on varsin edullista. Näinhän tarvitaan vain yksi uusi erikoiskiila muotin muiden osien ollessa Fiboxin vakiokalustoa.


Tooling_plastic

Rakenteellisten muutosten lisäksi ruiskupuristetun kotelon väri voidaan asiakkaistaa käyttämällä erikoisvärjättyjä raaka-ainerakeita. Jos muottiin vaihdetaan asiakkaistettuja kiiloja, on erikoisvärin tuoma lisäkustannus varsin mitätön aiheutuen lähinnä erikoisraaka-aineen hinnasta.

FIBOXin muoteissa olevien vaihdettavien muottiosien ansiosta kotelon pohjaan tai kanteen voidaan tehdä helposti aukkoja ja läpilyöntiaihioita jo puristettaessa (Kuva 1). Kotelon lyhyen sivun pyöreä sisäänmeno on tehty muokkaamalla yhtä muotin sivukiilaa asiakkaan piirustusten mukaiseksi. (Kuvat 2.1 ja 2.2).

Tooling I

Tooling II

Tooling III


Kuva 1                                    

Kuva 2.1

Neljään suuntaan aukeavan nelikiilaisen muotin käyttäminen
lisää huomattavasti muotti-muutosten mahdollisuuksia.

Kuva 2.2

Avattaessa muottia ruiskupuristusiskun jälkeen muotin pääosat avataan ensin (1) ja vasta sitten neljän vaihdettavan kiilan avaaminen (2) vapauttaa puristetun kappaleen muotista.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy