FIBOX Make Difficult Easy

Fiboxin EPDM-tiivisteet (eteeni-propeeni-dieeni-monomeeri)

Tiivisteiden jäännöspuristuma on alhainen hyvin laajalla lämpötila-alueella. Lämmön ja kylmyyden kesto on hyvä alueella -50 -- + 120 C°. Otsoni, happi ja ultravioletti-säteily vaikuttavat äärimmäisen vähän EPDM-tiivisteisiin, joten ne eivät juurikaan vanhene auringon valossa tai ulkoilmassa.

Kemiallisesta rakeenteestaan johtuen Fiboxin EPDM-tiivisteet kestävät erityisen hyvin polaarisia liuottimia. Tiivistemateriaali sopii erinomaisesti sovellutuksiin, joissa tarvitaan kykyä kestää vettä, vesihöyryä, alkoholeja, glykoleja, fosfaattiestereitä, suolaliuoksia sekä laimeita happoja ja emäksiä. EPDM tiivisteet eivät kestä öljyjä, hiilivetyliuottimia tai kloorattuja hiilivetyjä, vaan ne turpoavat ja mekaaniset ominaisuudet heikkenevät huomattavasti.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy