Etusivu > Kotelot > Piharasia > Kytkentä- ja asennusohjeet
FIBOX Make Difficult Easy

Huom. Vanhemmissa piharasioiden käyttö- ja asennusohjeissa saattaa olla maininta tuotteen muka-na tulevista Abloy-avaimista. Tieto on virheellinen, sillä Abloy-avaimet ovat saatavana erikseen tilat-tavina lisätarvikkeina.

 

Kytkentä

Kotelon kytkentä toteutetaan 3-vaiheista ketjutusta käyttäen. Kytkettävien kaapeleiden maksimi-poikkipinta-ala on 16 mm2.

Pylväsasennus

1. Irrota kansi, sormisuojalevy ja mahdolliset ajastinpistorasiat sekä kuoriosa asennusalustasta. Tähän työvaiheeseen et tarvitse työkaluja. Asennuksessa tarvittavat ruuvit ja avaimet toimitetaan erillisessä pussissa kotelon mukana.

2. Asenna pylväskiinnityslaippa pylvääseen. Asennuslevy komponentteineen on kiinnitetty asen-nusalustaan, joka kiinnitetään laippaan neljällä toimituspakkaukseen sisältyvällä M6-ristiuraruuvilla. Pylväskiinnityslaippoja on erikseen saatavana sähkötukkuliikkeistä.

3. Kuori kaapelit riittävältä pituudelta ja tee tarvittavat liitännät. Lisätilaa asennukseen saat irrotta-malla pistorasiakellot. Kaapelia asennettaessa huolehdi riittävästä suojauksesta pylväs-kiinnityslaipan alareunassa olevien johtimien vaurioitumisen estämiseksi.

4. Liu’uta kuoriosa paikalleen asennusalustaan ja kiinnitä 4 kpl asennusruuveja.

5. Asenna kosketussuoja ja kansi paikalleen. Huom! Älä asenna kosketussuojan asennusruuveja (2 kpl) ennen kannen kiinnittämistä paikalleen.

Kaksi koteloa voidaan asentaa vastakkain samaan pylväskiinnityslaippaan. Tällöin kotelot kiinni-tetään laippaan kahdella ruuvilla ja molemmat kotelot kytketään saman pylväskiinnityslaipan kautta. Kotelot tulee kiinnittää toisiinsa yhden seinäasennuskohdan kautta erillisellä ruuvilla (ei sisälly toi-mitukseen).

Piharasia 6

Seinäasennus

Seinäasennus tehdään asennusalustassa olevien erillisten asennusohjureiden läpi. Kaapeliläpiviennin suojaus tapahtuu erillisellä 1-koon laipalla, joka saatavana Fiboxin lisätarvikevalikoimassa.

Sormisuojalevy kiinnitetään mukana seuraavilla ruuveilla.

Seinäasennusruuvit eivät sisälly toimitukseen.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy