Etusivu > Ohjauskeskukset > Ohjauskeskukset
FIBOX Make Difficult Easy

 Fibox tuottaa kone- ja laitevalmistajia palvelevia suunnittelu-, hyväksyntä-, valmistus- ja logistiikka-palveluja. Fibox kantaa vastuun koko palveluketjusta. Pitkäaikainen yhteistyö asiakkaidemme, hyväksyntäviranomaisten sekä Fiboxin eurooppalaisten logistiikkayksiköiden kanssa takaa palvelukykymme vaihtelevissa markkinatilanteissa ja nopeaa reagointia vaativissa tuotekehitys- ja tuotelanseeraustoimissa.

Palvelukonseptimme sisältää kaikki ohjaus-keskuksen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät toiminnot. Monipuolisen tuotantomme ansiosta saat meiltä kaiken tarvitsemasi - yksittäisestä laitteesta aina järjestelmätoimituksiin.

Fibox Tested Systems on kumppanisi myös tulevaisuudessa.

Tested_asiakaskaavio


Arvokilpi kertoo vastuunkantajan

Kone- ja laitevalmistajat tietävät jälkimarkkinoinnin ja tuotevastuun merkityksen. Vaikka laitteen mekaniikka ja rakenne ovat testattuja ja esimerkiksi kone- ja hissimääräysten mukaisia, ohjauskeskusten ratkaisut voivat merkitä korkeita huolto- ja tuotevastuukustannuksia. Näitä riskejä hallitaan käyttämällä keskuksia, jotka CE-merkinnän lisäksi ovat FI-sertifioituja ja valmistettu vaatimusten mukaisesti tehdastarkistetun (SGS Fimko) valmistajan toimesta.

Oikein asetetut suunnittelun lähtökohdat ja perehtyneisyys lopputuotteen viranomaismääräyksiin mahdollistavat onnistuneen ja vaatimusten mukaisen ohjauskeskuksen valmistuksen.

Ohjauskeskus on useimmiten SÄHKÖINEN toimilaite, joka virheellisesti suunniteltuna tai valmistettuna voi aiheuttaa merkittäviä esine- ja henkilövahinkoja. Siksi sen suunnittelussa on huomioitava lopputuotteen viranomaismääräykset jo varhaisessa vaiheessa.

Arvokilpi auttaa jäljitettävyydessä

Ohjauskeskuksen arvokilpi kertoo ohjauskeskuksen valmistuksesta vastuun ottaneen yrityksen. Mikäli valmistus on ulkoistettu, arvokilvessä on vastuukysymysten selkeyttämiseksi syytä käyttää ohjauskeskusvalmistajan tietoja, ei kone- ja laitevalmistajan tietoja. Mikäli markkinoinnissa nähdään tärkeäksi pitää vain lopputuotteen valmistajan tiedot näkyvissä, on ehdottomasti sovittava erikseen ohjauskeskusta koskevista vastuukysymyksistä.

CE- ja tyyppikilpimerkintöjen avulla korjaus- ja takaisinvetotoimenpiteet on toteutettavissa tehokkaasti. Esimerkiksi juoksevalla sarjanumeroinnilla ja keskusten versionumeroilla voidaan korjaavat toimenpiteet rajata nopeasti koskemaan vain virheellisiä laitteita.

Laitteen valmistajan tulee huolehtia myös asianmukaisten asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimisesta ja toimittamisesta asiakkaalle. Fiboxin toimintatavoissa nämä voivat olla osa dokumentointia.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy