Etusivu > Ohjauskeskukset > Ohjauskeskukset > Dokumentointi osana laatua
FIBOX Make Difficult Easy

Jo CE-merkin käyttöön liittyvät vaatimukset edellyttävät huolellista dokumentointia, mutta yhä tärkeämpää on eri kieliversioilla toteutettavien käyttöohjeiden ja ohjelmaversioiden laatiminen. Päivitämme teknisen tiedoston sopimusten mukaan ja ylläpidämme erilaisten logiikkaohjelmien päivityshistoriaa.

Dokumentoinnin kohteet: tekninen tiedosto, käyttöohjeet, ohjelmakopiot

 

tested_CE_FI


Tekninen rakennetiedosto auttaa ongelmissa

Tekninen rakennetiedosto on tarpeen erityisesti silloin, kun tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Viranomaiselle (Turvatekniikan keskus eli TUKES) on pystyttävä esittämään tiedosto heti pyydettäessä. Tiedoston laatimista ei siis voi aloittaa vasta pyydettäessä tai vahingon satuttua. Virheellinen toiminta voi johtaa siihen, että vastuu vahingoista lankeaa lopputuotteen valmistajalle aiheettomasti. Kunnollista tuotedokumentointia vaativat toki jo kaikki käytössä olevat laatujärjestelmätkin.

Tuotteen tekninen rakennetiedosto on syytä laatia jo suunnitteluvaiheessa määräysten mukaiseksi. Mikäli suunnittelu on ulkoistettu, on vaadittava suunnittelupalvelun myyjältä toimeksiannon yhteydessä tämän dokumentin laatimista osana palvelua. On myös mahdollista jättää rakennetiedosto suunnittelusta vastaavan yrityksen hoidettavaksi, mutta tällöin on huolehdittava muutosten ja päivitysten tekemisestä. Yleisempää onkin yhdistää suunnittelupalvelu valmistuspalveluun, jolloin teknisen tiedoston ylläpito jää ohjauskeskuksen valmistajan vastuulle.

 

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy